Σφάλμα
  • Δεν είναι διαθέσιμο το πρότυπο για αυτήν τη σελίδα. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του ιστοτόπου.

Δίκτυο Ελένη Σκούρα

06-02-2013

Πραγματοποίηθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δικτύου «Ελένη Σκούρα» και η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για την ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το δίκτυο σκοπό έχει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας και ίσης μεταχείρισης και την προώθηση της ίσης συμμετοχής των γυναικών σε όργανα, θέσεις και διαδικασίες εξουσίας. Η Καινοτομία & Δράση συμμετέχει ώς μέλος του δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ